Aviskassefondet.no

Aviskassefondet.no er et pilotprosjekt og en ny ordning som gjør det mulig for beboere å legge ferdigleste aviser og tidsskrifter til salgs i aviskasser som står i oppganger i leilighetsbygg der de bor. Ordningen er enkel å begynne å bruke ved at beboeren skriver ‘Aviskasse Id’ etterfulgt av et deletegn og sin ‘Eier Id’ på avisens/tidsskriftets forside før de legges i kassen. En beboers Eier Id er automatisk personens telefonnummer med en A foran. Tekst i betalingsmeldingen for første innbetaling for en beboers avis/tidsskrift brukes til å registrere beboeren som bruker. Betaling for aviser/tidsskrifter gjøres enkelt med ved å sende sms for å få en faktura månedlig, med betalingskort på en nettside eller med Vipps.

Prisene i aviskassen er lavere enn i butikken. Prisen på dagens aviser/tidsskrifter er 70% av løssalgspris, prisen på gårsdagens/forrige utgivelser er 40% av løssalgspris og prisen for eldre utgivelser er 20% av løssalgspris.Når andre beboere kjøper aviser/tidsskrifter fra kassen vil beboere som har lagt de der (“eiere”) få utbetalinger fra aviskassefondet.no. En andel av innbetalinger vil også bli utbetalt til utgivere av aviser og tidsskrifter, og en andel til Sameiets/Borettslagets felleskasse. Lønn til personer som holder orden i aviskassene trekkes fra beløp som skal utbetales til Sameiet/Borettslaget. Lønn og aviskasseansvarlige administreres av Aviskassefondet.no.

Bruksanvisning, prisinformasjon og oversikt over koder/forkortelser som skal tapes på lokket til aviskassen kan lastes ned fra Nedlastbare dokumenter. Beboere i leilighetsbygg kan selv gå til anskaffelse av en egnet aviskasse (se forslag under menyvalget Aviskasser/Avisstativ).

Ordningen gjør det også mulig for serveringssteder å be gjester om å betale for å lese deres aviser og tidsskrifter. Det kan de gjøre ved hjelp av Aviskassefondets klistrelapper som festes på forsiden til aviser og tidsskrifter som kan bestilles av serveringssteder på aviskassefondet.no/klistrelapper.
I tillegg vil gjester kunne få utbetalinger for aviser og tidsskrifter de legger igjen på serveringssteder ved å bruke klistrelappene. Klistrelapper kan selges av serveringssteder til gjester for 3 kroner stk.
Prisen for å lese en avis eller et tidsskrift er per i dag satt til 60% av løssalgspris. Hvordan klistrelapper fylles ut er vist under «Veiledning» på Aviskassefondet.no.

Telefonnummeret som er oppgitt på bruksanvisningen og på klistremerker vil bli erstattet av et spesialnummer senere.

Ordningen motiverer til bedre ressursutnyttelse. Under “Fordeling av innbetalinger” kan du lese mer om hvordan innbetalinger vil bli fordelt. Det at dette er et pilotprosjekt innebærer at det er naturlig å gjøre forbedringer etter erfaringer.

Registered Copyright © 2022 Aviskassefondet.no, All rights reserved

nb_NONorsk bokmål
%d bloggere liker dette: