Betingelser for bruk av åndsverket i tidligere Sovjetterritorier

Som en direkte konsekvens av feil nordmenn har gjort i forbindelse med 22. juli saken, og som en direkte konsekvens av datatyveri og misbruk av stjålne data fra meg i flere år har jeg gitt uttrykk for etter 2014 at jeg har gitt fra meg idrettssystemet jeg planla til en russer. Det gjorde jeg også skriftlig i en epost til en myndighet i Russland en gang etter 2020. Såvidt jeg kan huske ga jeg i forbindelse med det også uttrykk for at jeg ville sette betingelser senere. Dette ble oppfattet som psykotisk antakelig både av mottaker og av nordmenn men var oppriktig ment og en måte å ta igjen på mot syke nordmenn som har begått forbrytelser mot meg og andre siden 2011. At det har vært begått forbrytelser vil de benekte som de har gjort i alle år etter 2011 og det var en av grunnene til at jeg skrev en slik melding til Russland.

Jeg fikk aldri noen tilbakemelding fra noen person i Russland og slik dette har utviklet seg så er det nå naturlig å kommenterer dette. Som en konsekvens av forbrytelser begått mot meg og andre har jeg vært tvangsinnlagt 4 ganger på psykiatrisk sykehus siden 2014. Jeg har ikke begått noen forbrytelser og jeg har ikke hatt planer om å begå noen. Jeg har heller ikke vært til fare for noen. Personer som har ønsket å frata meg troverdighet har bidratt til å gi meg diagnosen psykose eller paranoid psykose. Disse diagnosene har vært en løgn. Nå når jeg har satt gode ord på mye av det jeg har opplevd siden 2011 (blant annet i brev til norsk politi) er det på tide å skrive noe mer om betingelsene.

Jeg tror noen bak min rygg som stod bak datatyveri fra meg før sommeren 2011 var i kontakt med Vladimir Putin eller en person som stod ham nær om prosjektet mitt. Hvem personen er eller var er av betydning for å forstå hvem som stjal data fra meg og hvem som påvirket og samarbeidet med Breivik om forbrytelsene han begikk den 22. juli.

Jeg er ikke naiv og idrett er så viktig for mennesker at mennesker i Russland (som i andre land) kommer til å gjøre akkurat som det passer dem når det gjelder det å lage gode idrettssystemer for russere helt uavhengig av hva mennesker i andre land gjør. Noe helt annet er å vise respekt for mennesker som bruker tid og penger på å skape noe nytt som også kan ha en verdi for andre mennesker. Derfor har vi noe som heter åndsverksloven og patentsystemet i Norge og derfor har de samme type ordninger i andre land. Om personen jeg tenkte å gi prosjektet til ønsker å bruke åndsverket som jeg bestemmer over som inspirasjon til å lage et eller flere systemer så er han eller personer som jobber for ham selvfølgelig velkomne til det som alle andre men da selvfølgelig på betingelser som er satt av meg. Russere kan også velge å se bort fra åndsverket uten å risikere noen konsekvenser fra min side. Det er deres valg om de ønsker å gi noe tilbake til personer som har brukt tid og penger på et slikt åndsverk.

Betingelser som jeg vil jobbe mer med: 

1. Om det var sånn at en person tilknyttet President Vladimir Putin ble kontaktet om prosjektet mitt i eller før sommeren 2011 av en person må han informere norsk politi eller meg om hvem som gjorde det. Det må da etterforskes hvem som forårsaket det fordi personen uten tvil kan knyttes til en person som stod bak datatyveri fra meg og til en person som påvirket eller samarbeidet med Breivik om forbrytelsene han begikk den 22. juli.

2. Fordi jeg mistenker personer på lister jeg har delt med norsk politi for å ha informasjon i saken som holdes tilbake fra meg og nordmenn er en annen betingelse at ingen av de nevnte personene på listene deltar i et evt. russisk prosjekt basert på dette åndsverket før det blir klarhet i forbindelse med punkt nr. 1.

3. En tredje betingelse er at det respekteres at åndsverket som er dokumentert i patentsøknaden som ble innlevert til det norske Patenstyret den 26. april 2011 er skapt av meg, og at Anne Cathrine Eriksen deltok ga meg tilbakemeldinger på planene jeg laget under møter vi hadde i perioden 2005-2010/2011.

4. En fjerde betingelse er at det respekteres at også andre mennesker og bedrifter kan bruke åndsverket på liknende betingelser.

5. En femte betingelse er at det betales et engangsbeløp og en årlig lisensavgift for bruk av åndsverket som vil bli fordelt på personer som deltok i å skape det eller på personer i deres familier om de ikke lever. Også personer som deltok i å programmere prototypen eller personer i deres familie vil få noe betalt om deres arbeide brukes. Det er i forbindelse med det av betydning hvem som stod bak et pågående datatyveri fra meg i perioden før og etter sommeren 2011.

6. En sjette betingelse er at det respekteres at disse betingelsene gjelder for land som i dag er tidligere Sovjetterritorier.

7. En syvende betingelse er at det støttes at det skal være opp til en domstol å avgjøre om systemer som lages krenker åndsverket som er laget eller ikke om det oppstår uenighet om engangsbeløp og årlig lisensavgift…..

Disse betingelsene er ikke signert og er derfor per i dag bare tanker. De kan bli endret og det kan komme flere. Et mål er at åndsverket skal oppfattes som positivt og ikke som et problem av flertallet. Åndsverket er ikke til salgs og bare 1 bedrift eller person vil ikke få alle rettighetene til det. 

Oslo, 31.03.2023
Christian Morten Borge

en_USEnglish
%d bloggere liker dette: